གངས་ལྗོངས་ཨ་ནུའི་ཡིག་ཆས།

雪域阿鲁藏文具
 
པར་རིས་གསར་འགྱུར།
ཁེ་ལས་གསར་འགྱུར།
上一页
1
下一页
དྲ་ཐོག་ཞབས་ཞུ།

 13893966466

  179201026

 13893966466

 0941-8210025

 ལས་ཚོགས་དུས་ཚོད།

གཟའ་ཟླ་བ་ནས་པ་སངས། 8:30-17:30

གཟའ་སྤེན་པ་ནས་ཉི་མ། 9:00-17:00


ཐོན་རྫས་གསར་བ།
ཨ་ནུའི་ལན་ཝར་བོད་སྨྱུག
ཨང་རྟགས།: AL-069
རིགས།: སྨྱུ་གུ།
སྤྱོད་ཡུལ།: ཡིག་གཟུགས་འབྲི་སྦྱོང་།
སིལ་འཚོང་རིན་གོང་།:
鸭嘴笔
ཨང་རྟགས།: AL-068
རིགས།: སྨྱུ་གུ།
སྤྱོད་ཡུལ།: ཡིག་གཟུགས།
སིལ་འཚོང་རིན་གོང་།: 187.60
经文封皮
ཨང་རྟགས།: AL-062
རིགས།:
སྤྱོད་ཡུལ།:
སིལ་འཚོང་རིན་གོང་།: 10.00
金文抄写纸2
ཨང་རྟགས།: AL-067
རིགས།: ཤོག་བུ།
སྤྱོད་ཡུལ།: ཡིག་གཟུགས།
སིལ་འཚོང་རིན་གོང་།: 750.00
金文抄写纸
ཨང་རྟགས།: AL-066
རིགས།: ཤོག་བུ།
སྤྱོད་ཡུལ།: ཡིག་བྲིས།
སིལ་འཚོང་རིན་གོང་།: 4150.00
大字竹笔套装
ཨང་རྟགས།: AL-060
རིགས།: སྨྱུ་གུ།
སྤྱོད་ཡུལ།:
སིལ་འཚོང་རིན་གོང་།: 30.00
笔筒
ཨང་རྟགས།: AL-064
རིགས།: སྨུག་སྣོད།
སྤྱོད་ཡུལ།:
སིལ་འཚོང་རིན་གོང་།: 13.00
阿鲁牌书法专用画布
ཨང་རྟགས།: AL-061
རིགས།: ཤོག་བུ།
སྤྱོད་ཡུལ།:
སིལ་འཚོང་རིན་གོང་།: 35.00
上一页
1
...